Φτιάξε μια φωτο-ιστορία!

Εκπαιδευτική δράση

Η δράση Φτιάξε μια φωτο-ιστορία! αποτελεί μέρος του επιμορφωτικού και εκπαιδευτικού προγράμματος των Cineγραφημάτων (Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων).

Ζητούμενο της δράσης είναι, οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές και οι μαθήτριες να απολαύσουν τον μαγευτικό κόσμο της φωτογραφίας, να προσεγγίσουν εμπειρικά φωτογραφίες, να εκφράσουν τα συναισθήματά τους, να αποκαλύψουν τις προθέσεις των δημιουργών φωτογράφων, να γνωρίσουν τα εργαλεία και τις τεχνικές της φωτογραφίας, και τελικά, να δημιουργήσουν φωτογραφίες -απεικονίζοντας έννοιες- και φωτο-ιστορίες χρησιμοποιώντας τεχνικές δημιουργικής γραφής.

Διάρκεια: Νοέμβριος 2020 – Απρίλιος 2021

Απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς (τάξεων και ειδικοτήτων) των νηπιαγωγείων, των δημοτικών σχολείων και των γυμνασίων-λυκείων. (Απαραιτήτως ο/η εκπαιδευτικός διδάσκει σε σχολική τάξη ή ομάδα μαθητών/τριών),

Τα βήματα υλοποίησης:

 

Βήμα πρώτο:
Δήλωση συμμετοχής του εκπαιδευτικού με την τάξη του διαμέσου ηλεκτρονικής φόρμας:  (Νοέμβριος 2020)

 

Βήμα δεύτερο:
Αποδοχή αίτησης, συγκρότηση ομάδων, πρώτη ενημερωτική και επιμορφωτική συνάντηση (σύγχρονη εξ αποστάσεως) των εκπαιδευτικών. (Νοέμβριος 2020)

 

Βήμα τρίτο:
Πραγματοποίηση ανά μήνα ανατροφοδοτικής συνάντησης των εκπαιδευτικών (σύγχρονης εξ αποστάσεως) στην οποία ανακοινώνεται η έννοια η οποία θα φωτογραφηθεί από τους μαθητές/τριες τον συγκεκριμένο μήνα (συνολικά 4 μήνες-4 έννοιες). (Δεκέμβριος 2020-Μάρτιος 2021)

 

Βήμα τέταρτο: 
Στο τέλος του μήνα ανάρτηση τριών φωτογραφιών της τάξης με την έννοια του μήνα σε ηλεκτρονική πλατφόρμα. Συνολικά αναρτώνται 12 φωτογραφίες (4 μήνες Χ 3 φωτογραφίες = 12) (Δεκέμβριος 2020-Μάρτιος 2021)

 

Βήμα πέμπτο:
Οι συμμετέχοντες/ουσες εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/μαθήτριες δημιουργούν με τις φωτογραφίες τους μία φωτο-ιστορία. (Απρίλιος 2021)

 

Βήμα έκτο:
Οι συμμετέχοντες/ουσες εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/μαθήτριες κρίνουν-αξιολογούν τις φωτογραφίες. (Απρίλιος 2021)

 

Βήμα έβδομο:
Οργάνωση από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων έκθεσης φωτογραφίας με τη συμμετοχή όλων των συμμετεχόντων. Απονομή επαίνων συμμετοχής

TOP