«Πες μου μια ιστορία!..» CRe-stories

Δράση Προφορικής Ιστορίας στο Σχολείο από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων

 

Πρόσκληση εκπαιδευτικών και μαθητών σε εκπαιδευτική δράση.

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων καλεί εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την υλοποίηση της δράσης  «Πες μου μια ιστορία!..» / Προφορική ιστορία στο σχολείο.

Μια εξ αποστάσεως, σύγχρονη και ασύχρονη, εκπαιδευτική δράση για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

 

Η συμμετοχή στην δράση προσφέρεται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές

 

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων στο πλαίσιο του προγράμματος «Προφορική Ιστορία στο Σχολείο»που υλοποιεί με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, προσκαλεί όσους εκπαιδευτικούς ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε μια ταχύρρυθμη επιμόρφωση και εφαρμογή της εκπαιδευτικής δράσης του προγράμματος «Πες μου μια ιστορία!..»στην τάξη/στο σχολείο τους, προσαρμοσμένης στις ανάγκες που υπαγορεύουν οι σημερινές υγειονομικές συνθήκες.

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων προτείνει μια εκπαιδευτική δράση με το τίτλο CRe-stories/«Πες μου μια ιστορία!..» / Δράση Προφορικής Ιστορίας στο Σχολείο και καλεί τους εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν σ’ αυτήν.

Η δράση θα υλοποιηθεί με τα παρακάτω βήματα:

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ο εκπαιδευτικός δηλώνει συμμετοχή στην παρακάτω φόρμα. Πατήστε εδώ.
Η συμμετοχή στην δράση προσφέρεται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές.

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετάσχουν στη δράση θα κληθούν σε 3ωρη, σύγχρονη, εξ αποστάσεως επιμόρφωση με στόχο την ακριβή περιγραφή της δράσης και των προϋποθέσεων εφαρμογής της στο σχολείο με μαθητές.

 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

Οι εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν να υλοποιήσουν μια δράση Προφορικής ιστορίας στην τάξη τους.

Συγκεκριμένα,οι εκπαιδευτικοί λαμβάνοντας υπόψη το προτεινόμενο πλαίσιο εφαρμογής της δράσης «Πες μου μια ιστορία!..» CRe-stories και σχετικές οδηγίες τεχνικής φύσης και περιεχομένου που παραχωρεί το Φεστιβάλ, σχεδιάζουν και εφαρμόζουν τη δικής τους εξΑδράση Προφορικής ιστορίας στην τάξη τους/στο σχολείο τους/ σε ομάδα μαθητών, σε θεματική που θα επιλέξουν.

 

ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Οι εκπαιδευτικοί καταθέτουν παραδοτέο της δράσης και συμπληρώνουν φύλλο αξιολόγησης της δράσης.

Τι είναι η εκπαιδευτική δράση «Πες μου μια ιστορία!..» / Προφορική ιστορία στο σχολείο

Η δράση «Πες μου μια ιστορία!..» CRe-stories εντάσσεται στις δράσεις του προγράμματος Προφορική ιστορία στο σχολείο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων και επιδιώκει να ευαισθητοποιήσει εκπαιδευτικούς και μαθητές όλων των βαθμίδων σε ζητήματα τοπικής, δημόσιας και προφορικής ιστορίας μέσω της ψηφιακής καταγραφής καθημερινών ιστοριών από τη ζωή των αφηγητών. Στόχος της δράσης είναι η δημιουργία ψηφιακού αρχείου ιστοριών για την αξιοποίησή του τόσο στη διδασκαλία στη σχολική τάξη όσο και στη μελέτης της καθημερινής ζωής στην Κρήτη από κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη.

Ειδικοί στόχοιτης εκπαιδευτικής δράσης:

  • Συστηματική ενασχόληση της σχολικής κοινότητας με την άυλη πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μέσω της Προφορικής ιστορίας.
  • Ενίσχυση της ιστορικής έρευνας και της παραγωγής ιστορικής γνώσης μέσω μιας ανακαλυπτικής μαθησιακής διαδικασίας σε εκπαιδευτικό περιβάλλον.
  • Συμβολή στην ανάπτυξη κριτικής και δημιουργικής σκέψης και στη διατύπωση ιστορικού λόγου από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς και μαθητές.
  • Αξιοποίηση του οικείου αποθέματος γνώσεων και εμπειριών των συμμετεχόντων για την οικογενειακή και την τοπική ιστορία.
  • Ενεργοποίηση και ενδυνάμωση της συνεργασίας και της αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ σχολείου και τοπικής κοινότητας.
  • Αξιοποίηση των δυνατοτήτων των ΤΠΕ για την υποστήριξη δράσεων ψηφιακής καταγραφής ιστοριών.

Ζητούμενο της δράσης αποτελεί η γνωριμία των εκπαιδευτικών και των μαθητών όλωων των βαθμίδων εκπαίδευσης με το πεδίο της Προφορικής ιστορίας και τις δυνατότητες που προφέρει για την καταγραφή της ιστορίας του τόπου και των ανθρώπων στη διαχρονία. Επιδίωξη των δημιουργών της δράσης είναι η επαφή με το παρόν και το παρελθόν του τόπου μέσα από τον προφορικό λόγο των υποκειμένων της ιστορίας, των ανθρώπων που δημιουργούν, συμμετέχουν, αντιστέκονται, ζουν…

Η δράση απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να οργανώσουν δράσεις προφορικής ιστορίας στην τάξη ή στο σχολείο τους εκπαιδεύοντας μαθητές αλλά και γονείς στις τεχνικές, στο περιεχόμενο, στη λειτουργία και στην αξία της Προφορικής ιστορίας για την κοινότητα και την πολιτειότητα.

 

Σε πρακτικό επίπεδο η δράση αναπτύσσεται με δραστηριότητες σε δύο φάσεις:

(α) Περιεχόμενο και αξία της Προφορικής ιστορίας

(β) Τεχνικές και εργαλεία καταγραφής και επεξεργασίας υλικού

 

Προτεινόμενες θεματικές:

  • ιστορίες καθημερινής κρητικής ζωής
  • ιστορίες της σχολικής κοινότητας στην Κρήτη
  • ιστορίες του κρητικού τοπίου
  • ιστορίες του χωριού και της γειτονιάς στην Κρήτη

 

 

Ο σχεδιασμός της εκπαιδευτικής δράσης έχει γίνει από την επιστημονική συνεργάτη και σύμβουλο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, Χαρά Ανδρεάδου(PhDc στη Διδακτική Κοινωνικών Επιστημών, ΜΑ στη Διδακτική Ιστορίας, ΜΑ στις Πολιτισμικές Σπουδές, ΜΑ στην εξΑE/e-learning).

TOP